வணக்கம் இவ் இணயம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது

மணிக்கூட்டு கோபுர கட்டிடப் பணிகள் 2013

மணிக்கூட்டு கோபுரம் கட்டுவதற்கு அத்திவாரம் வெட்டிய தருணங்களும், 
மற்றும் அடிக்கல் நாட்டும்நிழ்வுகளின்போது எடுக்கப்பட்டவை
மணிக்கூட்டு கோபுர கட்டிடப் பணிகள்  2013ம் ஒக்டோபர் மாதம்இடம்பெற்றது.இவ்ஆலய இணைய தளத்துக்கு வருகை தந்த அணைவருக்கும் நன்றிகள் உரித்தகட்டும் சுழிபுரம் நரசிங்க ஞானவைரவ ஆருளும் கிடைக்கும்